Smaugs — Avalanche Subnet Geçişi

Smaugs projesi, NFT pazarına ve DEFI’ye odaklanan bir proje olarak yayınlandı. Bu amaç, Subnet gibi genel bir hedefi kapsamadigindan yeni bir token (sözleşme) ve yeni bir marka adı ile Avalanche ağına bir geçiş olacaktır. Yeni marka ve sözleşme yakında açıklanacaktir.

SMG token sahiplerinin, SMG’leri yeni tokenlere dönüştürülecektir. Yeni tokenler doğrudan cüzdanlara gönderilecektir.

  • 19 Mayıs pancakswap likiditesinin çekilmesi.
  • Merkezi borsalarda para yatırma ve çekme işlemlerinin kapatılması.
  • 20 Mayıs, stake havuzlarının kilidinin açılması ve tokenlerin cüzdanlara çekilmesi.
  • Merkezi borsalardaki tokenlerin cüzdana çekilmesi gerekmez. Tokenler, borsalarda anlık görüntüler alınarak doğrudan borsa hesabınıza gönderilecektir.

Stake havuzlarındaki (launchpad) SMG’ler metamask, trust wallet gibi cüzdanlara çekilmelidir. Anlık görüntü 30 Mayıs’ta 13.00 UTC ile 15.00 UTC arasında alınacaktır. SMG sahibi olanlara token sayısına göre metamask, trust wallet ve benzeri cüzdanlara gönderim yapilacaktir.

Toplam arz 10 milyon olacaktır.
Dolaşım arzı ise 4.118 milyon olacaktır.
Kalan 5.882 milyon token kilitlenecektir. (Kilit detayları yeni marka ismi ile beraber duyurulacaktır.)

Yeni tokenlerin sayısı, eski tokenlerin sayısı ve degeri ile orantılı olarak gönderilecektir.

ANLIK GÖRÜNTÜ(Snapshot) TARİHİ: 30 Mayıs, 16:00 ile 18.00 saatleri arasında olacaktır.

--

--

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Smaugs ($SMG)

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC