SmaugsLauncher New System — METAP Private Sale

What is METAP token?
»MetapPlay: It is the most revolutionary and advanced version of the playable (Metaverse) system based entirely on artificial intelligence and a 100% artificial intelligence project that will bring a big change on both Mobile and PC.

4th ido of…

In this article, we would like to provide a complete, overview of the Smaugs Launcher platform and the core features.

What are the differences of Smaugs Launcher?

We built Smaugs Launcher to adopt a few basic principles.

  • All eligible SMG holders will receive allocations.
  • All SMG holders, regardless of IDO eligibility, will earn with platform’s success.
  • Long-term…

SmaugsLauncher Yeni Sistem — METAP Özel Satış

METAP token nedir?
»MetapPlay: Tamamen yapay zeka üzerine kurulu oynanabilir (Metaverse) sistemin hem Mobil hem de PC’de büyük bir değişim getirecek %100 yapay zeka projesinin en devrimsel ve gelişmiş versiyonudur.

Yeni sistem hakkında video: 👉 LINK

Platformun 4. ido’su METAPPLAY Projesi olacak:
Toplam Arz: 100.000.000
METAP Özel Satış fiyatı: 0.10$
Özel Satış…

Bu makalede, Smaugs Launcher platformuna ve temel özelliklere ilişkin eksiksiz bir genel bakış sunmak istiyoruz.

Smaugs Launcher’ın farkları nelerdir?

Birkaç temel ilkeyi benimsemek için Smaugs Launcher’ı oluşturduk.

  • Tüm uygun SMG sahipleri alim hakki alacaktır.
  • IDO uygunluğundan bağımsız olarak tüm SMG sahipleri platformun başarısı ile kazanacaktır.
  • Uzun vadeli katılımcılar her zaman ödüllendirilecektir.

Sonuç olarak, şunlar…

Bu eğitimde, her Smaugs Launchpad satışının içerdiği iki farklı tur türünü ele alacağız. Her turda farklı bir toplam satış yüzdesi, uygunluk ve öncelik gereksinimleri vardır.

Tur Tipleri

Smaugs Launchpad’deki her IDO iki tura bölünecek ve aşağıdaki sırayla gerçekleşecek:
1- Genel Tur — Garantili Tahsisler
2- Stake Turu — Garantili Tahsisler

Tur Satın Alma Hakları

Her tur…

Smaugs Launcher, Gamefi, Metaverse, Defi ve NFT projeleri için çok zincirli launchpad sistemidir. Başlamadan önce, önce KYC işleminizi doğrulamanız gerekir. Kimliğinizi doğrulamak için ihtiyacınız olan her adımı bu kılavuzda bulabilirsiniz.

Başlayalım!
1- KYC doğrulama sayfasına gidin. Link
2- “Verify with Blockpass” için tıklayın

Smaugs ($SMG)

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store